Boleh Monopoli, Asal…

radarlampung.co.id – Monopoli tidak dilarang, namun praktik monopoli yang tak boleh dilakukan. Ini menjadi salah satu tugas KPPU untuk menjaga agar iklim